Medlemmar i Transtrands spelmanslag Stig Larsson
Stig Larsson även kallad Lasserk Stig Larsson. Spelmanslagets självskrivne ledare och dess nav. Violinpedagog, musikdirektör, Suzuki-pedagog. Kommer från en gammal spelmanssläkt, Lasserk-släkten. Hans far var fiolspelman och fiolbyggare. Hans farbror var fiolspelman och hans brorson är violinbyggmästare och även medlem i spelmanslaget.